Isnin, 5 September 2011

Ziarah Ke Pusara

Raya Ke Tiga

Ziarah Tanah Perkuburan Sangka Bunuh,

Kg Dadap kilanas..

Tanah Perkuburan Dumbak, Kg kilanas.Allahyarham Ayub (Abg)

Allahyarhamah Dyg Sainah bte Bahar (Ayahanda's mother)
Allahyarham Badaruddin (Ayahanda's Brother)

Allahyarham Bangok ( Ayahanda's father)

Allahyarham Tinggal bin Mohammad (Ayahanda's great - grandparent)

0 ulasan: